STEAMDIVE Projesi Basın Bülteni

STEAMDIVE Projesi Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ

Okullarda Kapsayıcılık ve Çeşitliliği teşvik için yenilikçi eğitim araçları

STE(A)M EĞİTİMİNDE ÇEŞİTLİLİK (STEAMDIVE)

Okullarda kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden yenilikçi dijital araçlar, 30 Aralık 2022’de başlayan ve 9-10 Şubat 2023’te ilk Açılış Toplantısı yapılan Erasmus+ destekli “STEAM EĞİTİMİNDE ÇEŞİTLİLİK (STEAMDIVE)” projesinin temel taşıdır. STEAMDIVE, “yaparak öğrenme” yöntemini ve dijital araçları kullanarak tasarlanmış atölye çalışmaları aracılığıyla öğrencileri çeşitliliğin temel gerçeğini fark etmeye ve sosyal içerme üzerine çalışmaya teşvik edecek yenilikçi öncü projedir.

Öğretim materyali, son kullanıcılar olan öğrenciler için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek amacıyla kapsayıcılık ve çeşitliliğe odaklanan STEAM eğitim çerçevesi altında geliştirilecektir. Öğretmenler, bilimsel bilgi, sanat yöntemleri ve dijital araçlarla zenginleştirilen atölye çalışmaları için müfredatı ve etkinlikleri oluşturacaklardır. BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) araçlarının kendileri de aynı eğitim yönergelerine dayanacak, böylece öğrenciler çeşitlilik ve kapsayıcılığı eğlenceli bir şekilde öğrenecek ve anlayacaklardır.

Proje özünde teknoloji, bilim ve sanatın kullanımıyla yaratıcılık ve sosyal içerme için okul eğitiminde yenilikçi bir yöntem önerisi olarak tasarlanmıştır. Çeşitliliği güçlendirmek amacıyla STEAM eğitim çerçevesi, Yaparak Öğrenme yöntemi ve Sanat Yoluyla Öğretim gibi farklı öğretim yöntemlerini bir araya getirmektedir. Ayrıca bilim ve matematikle birlikte en son teknolojiyi (3D yüz temsili ve fotogerçekçi yüz video –görüntü işleme/tanıma- sentezi için Yapay Zeka gibi) kullanır. Son derece yenilikçi özellikleri, Bilim, Yaratıcılık, Sanat, Dijitalleşme ve Sosyal farkındalığın benzersiz kombinasyonuna, pratik sanatsal atölyelere ve en önemlisi teknoloji, sanat ve bilgiyi benzersiz ve orijinal bir şekilde birleştiren proje sonuçlarına dayanmaktadır.

STEAMDIVE projesinde tüm sonuçlar birleştirilerek bağlantılı, açık fikirli ve teknolojik olarak donanımlı bir Avrupa vizyonuna değer katan ve Erasmus+ programının öncelikleriyle doğrudan bağlantılı entegre bir uygulama ortaya çıkarılmıştır. 2019-2027 AB gençlik stratejisine göre, cinsiyete dayalı ayrımcılık başta genç kadınlar olmak üzere pek çok genci etkilemeye devam etmektedir. Tüm çeşitliliklere sahip gençler de dâhil olmak üzere tüm gençler için eşit fırsatların ve haklara erişimin sağlanması gerekmektedir. Strateji, eğitimin aktif vatandaşlık, kapsayıcı toplum ve istihdam edilebilirlik için kilit öneme sahip olduğunu ve bu nedenle aktarılabilir becerilere, öğrenci merkezli öğrenmeye ve yaygın eğitime daha fazla odaklanılması gerektiğini kabul etmektedir. Günümüzde çeşitliliğin kabulü yoluyla ayrımcılıkla mücadele konusu, gelişen ve modern bir eğitim sistemi için olduğu kadar açık fikirli bir toplum için de hayati önem taşımaktadır.

Bu proje Yunanistan’daki Araştırma ve Teknoloji Vakfı (Foundation for Research and Technology- Hellas – FORTH) tarafından koordine edilmektedir. Projenin konsorsiyumunda beş farklı ülkeden yedi kuruluş yer almaktadır: Yunanistan’dan Oloklirosi ErasmusLearn Merkezi ve Heraklion 11. Genel Lisesi, Sırbistan’dan Tehnicka Skola, Polonya’dan Danmar Computers, Türkiye’den Mucur Sağlık Eğitim ve Yardım Vakfı ve Portekiz’den Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia.

Erasmus+ yeterlilik ve becerilerin kalite ve uygunluğunu artırmayı amaçlamaktadır. Çoğunlukla insanların yurtdışında eğitim görmeleri, eğitim almaları, çalışmaları veya gönüllü olmaları için finansman sağlamaktadır. Ayrıca eğitim kurumları, gençlik kuruluşları, işletmeler, yerel ve bölgesel makamlar ve STK’lar arasındaki ortaklıklar için fon sağlamanın yanı sıra Üye Devletlerde eğitim ve öğretimi modernize etmek ve yenilikçiliği, girişimciliği ve istihdam edilebilirliği teşvik etmek için reformlara destek sağlar.

Daha fazla bilgi için: https://steamdive.eu  

Detaylar için: Dr Giorgos Giannakakis, Project Coordinator, e-mail: ggian@ics.forth.gr, tel: +(30) 2810-391310 and Dr Anastasios Roussos, Researcher, e-mail: troussos@ics.forth.gr, tel: +(30) 2810-392555, Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology – Hellas,

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY-HELLAS INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE
(ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ VAKFI-YUNANİSTAN, BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ)

Girit, 23 Şubat 2023

Comments are closed