4 Talents Projesi

Vakfımızın da ortağı olduğu Erasmus KA2 Projesi  stratejik olarak farklı bir yaklaşım benimseyerek motivasyon eksikliğini gidermek; bir bireyin resmi nitelikleri olmasa bile, deneyiminin, bir dizi yaşam becerisini zaten edinmiş olmasını sağlamak iddiasındadır. Program, bu becerilerin tanımlanmasına ve adlandırılmasına yardımcı olarak, bireyin istihdam piyasasında kendisi için dışlandığına inandıkları bir yer görmesini sağlar.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı s1-1024x863.png

Dezavantajlı genç yetişkinler, modern toplumun sıklıkla yüzleşmek zorunda olduğu bir sorundur.

İstatistikler, bir yanda eğitim eksikliği ile diğer yanda işsizlik, bağımlılık ve yoksulluk arasında açık bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

Bu, tüm vatandaşların yaşam boyu öğrenme yoluyla bilgi ve becerilerini sürekli olarak güncellemeleri gerektiği anlamına gelmektedir – bunu yapmayanlar sosyal marjinalleşme riski altındadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı s2-1024x605.png

Özellikle belirli ihtiyaçları olan genç yetişkinler olmak üzere işsizler için halihazırda mevcut eğitim ve öğretim olanakları ne spesifik ne de esnektir. İş piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermezler ve kişisel gelişimi desteklemezler.

Toplumun bu kesiminde, istihdamın önündeki temel engellerden biri motivasyon eksikliğidir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı s3-1024x625.png

Gençler için önemli bir eylem, kariyer yollarını netleştirmek, nihayetinde bir iş bulmak için güçlü yanlarını ve yeteneklerini bulmaktır.

Bu aşamada oluşan sorunlara ürettiğimiz çözümlerimiz ve hedeflerimize projemizin web sitesinden detaylı bilgiye erişebilirsinizhttp://4talentsproject.eu/tr/hedefler/embed/#?secret=BJYrE1x2Ti#?secret=Rw0bjWwoz5

Proje Ortaklarımız

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı res.png

Daha fazlası