Category Archive Uncategorized

Entrepvet Projesi

Eğitim etkinliğinin 1. gününün ilk bölümü İletişim Modülüne ayrıldı. Organizatia Institutul Bucovina’dan Romen ortaklarımız, teorik bir iletişim arka planını ve ardından bir dizi interaktif etkinlik paylaştılar. 🔹 Katılımcılardan yarısının otururken diğer yarısının ayakta olduğu bir oyunda, verilen bir konu üzerinde birbirleriyle konuşma görevi verilirken birbirlerinin eskizlerini çizmeleri istendi. Daha sonra, üst üste dizilerek, sözsüz yollarla bir uçtan diğerine bir sayı iletmek zorunda kaldılar 🥰🔹Öğleden sonraki oturumda MUSEV eğitici kadrosuyla birlikte, Girişimcilikte iletişim ile bir dizi interaktif etkinlikle birlikte, girişimcilikte iletişim becerilerine katkısıyla eşsiz bir hazine olan Erasmus+ programından ve gönüllülük sektöründen bahsettik.

Projenin 2.gününde , Atina Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü’nden Yunanistan’dan ortaklar, etkinliklere özgüven ve bunun günlük hayatımızdaki önemi ve girişimcilik üzerine etkilerini tartıştı.Kendinizi hangi özgüven düzeyinde tanımlarsınız?- Bunu bulmak için katılımcılardan statülerine göre 1’den 10’a kadar gruplar halinde kendilerini düzenlemeleri istenmiştir. Bu alıştırmayı bitirdikten sonra, dünkü iletişim atölyesinden eskizleri kullanarak toplumda sahip olduğumuz bazı rolleri ve sahip olduğumuz güçlü yönleri belirlemeyi başardık.

So gün WSX Enterprise’dan Adriana, sanal bir merkez oluşturmak için kullanabileceğimiz unsurları düşünmemiz için bize meydan okudu. Bir hubın ne olduğu ve hangi amaca hizmet ettiği hakkında bilgiler içeren sunumunda kültürel bir bileşen de vardı ve her katılımcının unutulmaz bir anı yaşadığı bir ülkeyi haritada temsil eden bir yer seçmesi gerekiyordu. .Değerleri ve deneyimleri paylaştık ve genel olarak birbirimiz hakkında daha çok daha fazla şey öğrendik!

Entrepvet Project proje ekibi şimdi Fareham Birleşik Krallık’ta

Mucur Vakfımızın da ortağı Entrepvet Project proje ekibi şimdi Fareham, Birleşik Krallık’ta, WSX Enterprise ortağımızın ev sahipliğinde ve @Make a Dream Publishing Limited işbirliğinde düzenlenen yönetim toplantısına katılıyoruz.İlk yüz yüze toplantıya maalesef yine çevrim içi katılım sağlıyoruz. Hollanda ile birlikte İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Romanya’dan ortaklara çevrimiçi olarak görüştük.Tüm bu olumsuzlara rağmen toplantı oldukça verimli ve üretken geçmektedir. İyi hava ✅️ Güzel manzaralar ✅️ Toplantının ve projenin hedeflerine ulaşan ortaklar ✅️ hepsinin yanında büyük am ulaşılabilir hedefler…✅️#Girişimcilik#meslekieğitim#stratejikortaklık#erasmusplusprojelerihttps://entrepvet.com/Erasmus+Erasmus+ UKWSX EnterpriseOrganizatia Institutul BucovinaAthens Lifelong Learning InstituteStichting & Kenniscentrum Pro Work – Foundation Knowledge Centre Pro Work@madpl Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale – CIDR Udine

WOMIN Project kapsamında düzenlediğimiz beş günlük eğitim etkinliğimizin ilk Günü

🔹Erasmus+ WOMIN Project kapsamında düzenlediğimiz beş günlük eğitim etkinliğimizin 1. Günü oldukça verimli geçti! 🤩⬇️🔹 Gündemimiz İletişim modülü ile başladı ve Organizatia Institutul Bucovina iletişimin önemi, topluluk önünde konuşma, beden dili ve öğrenme stilleri ile ilgili teorik yaklaşımlar sunan ve aynı zamanda interaktif aktiviteler paylaşan eğiticilerin yer aldığı çevrimiçi oturumu yönetti. Teorik, video, bireysel ve grup aktiviteleri, öğrenme stili testleri, Soru-Cevap vb. içeren 4 saatlik bir eğitim aldık. 👩‍💻🧑‍💻#wominproject#erasmusplusproject#kadınları güçlendirme #kadın girişimciler #kadın#eğitimiWSX Enterprise

ENTREPVET proje ortakları ile çevrimiçi olarak bir araya geldik,

ENTREPVET proje ortakları olarak bugün, 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle, gerçekleştirilen diğer bir yönetim toplantısında ortak kurumlardan tüm temsilcilerin katılımıyla çevrimiçi olarak bir araya geldik, Gündem ağırlıklı olarak 1., 2. ve 3. nolu çıktıların ilerlemesi üzerineydi. İlk ara raporda son durum, odak grup ve paydaş toplantıları detaylı olarak konuşulan diğer konulardı. Hollandalı ortağımız Ilaria örnek ders planları tekrar paylaşarak, ortakların geldiği noktayı kontrol etti, ve 2 nolu fikri çıktı üzerine yol haritamızı paylaştı. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak olan ENTREPVET projesinin çıktılarını takipte kalınız! Bizi izlemeye devam ediniz!!!

#Girişimcilik#vet#stratejikrtaklık#erasmusplusprojesihttps://entrepvet.com/Erasmus+Erasmus+ UKWSX EnterpriseOrganizatia Institutul BucovinaAthens Lifelong Learning InstituteStichting & Kenniscentrum Pro Work – Foundation Knowledge Centre Pro Work

Entrepvet Project Toplantısı

MUSEV Mucur Sağlık Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfımızın da ortağı olduğu Entrepvet Project proje ekibi şimdi Fareham, Birleşik Krallık’ta, WSX Enterprise ortağımızın ev sahipliğinde ve Make a Dream Publishing Limited işbirliğinde düzenlenen yönetim toplantısına katılıyoruz.

İlk yüz yüze toplantıya maalesef yine çevrim içi katılım sağlıyoruz. Hollanda ile birlikte İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Romanya’dan ortaklara çevrimiçi olarak görüştük. Tüm bu olumsuzluklara rağmen toplantı oldukça verimli ve üretken geçmektedir.

İyi hava ✅️
Güzel manzaralar ✅️
Toplantının ve projenin hedeflerine ulaşan ortaklar ✅️
hepsinin yanında büyük am ulaşılabilir hedefler…✅️

#Girişimcilik #meslekieğitim #stratejikortaklık #erasmusplusprojeleri

https://entrepvet.com/

EDDI isimli Projemizin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi.

İngiltere Ulusal Ajansı tarafından fonlanan, Mucur Vakfının ortağı olduğu EDDI (Early Digital Diagnosis and Intervention, Erken Dijital Tanı ve Müdahale) isimli proje açılış toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Aston Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek projeye Türkiye, Fransa, Hollanda ve Yunanistan’dan alanında seçkin kuruluşlar eşlik etmektedir. Projenin Eğitim dünyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

The Kick-Off-Meeting of the project called EDDI (Early Digital Diagnosis and Intervention), in which Mucur Foundation is a partner, funded by the British National Agency, was held online. A project coordinator will be conducted at Aston University, Turkey, France, is accompanied by outstanding institutions in the area of the Netherlands and Greece. We wish the project to be beneficial and auspicious to our education world.

#ESL #drop-out #EDDI

Aston University
MUSEV Mucur Sağlık Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı
Stimmuli for social change
21st c. Educators Association
Dutch Foundation W2W
Lycée Diadème – Te Tara o

KRAVATLI BİR EVLİYA

MUCURLU MUSTAFA ÖZEREN EFENDİ

Kırşehir’in eski ismi olan “Gülşehir”i bilmeyenler bu şehri kır bir şehir olarak tahayyül edebilirler. Oysaki hakikat böyle değildir. Bu şehir sırlanmış gü­zellerin diyarıdır. Onlara ulaşmak için gözünüzü dört açmanız yetmez adeta iğne ile kuyu kazmanız gerekir. İnci ile mercanı öyle orta yerde, herkesin elini kolunu sallayarak bulabileceği bir yere koymazlar. Onlara ulaşmak için emek ve alın teri sarfetmeniz gerekir.

Bu da, “Ben sevdiğim kullarımı kub­bemin altında saklarım” hikmetinin bir tecellisidir. Bozkırın tezenesinin türkü­lerinin çalındığı bu şehirde adım başı sırlanmış bir gönül ehliyle karşılaşma­nız hiç te şaşılacak bir durum değildir. Alınlarına ışık vurmuş, yürekleri mu­habbet fedailerine vatan olmuş bu irfan dehalarından biri de Mucurlu Mustafa Özeren Efendi’dir.

Kırşehir’in sokaklarında önünüze gelene bu irfan dehasını sora sora ilerleyin tek bir bilene rastlayacağınıza ihtimal ver­mem. Yakın bir dostum sözünü etmemiş olsaydı kim bilir bunca kitapla hemhal olmuş ve Kırşehir’in güzelleriyle gönül mesaisi yapmayı zevk haline getirmiş bu kardeşiniz de fark etmiyor olacaktı. Hakkında kimse bilgi sahibi olmayınca kaynaklara müracaat ettim ancak ne ya­zık ki kaynaklarda da dişe dokunur bir bilgiye ulaşmak kabil olmadı.

“Sahabeden Günümüze Allah Dostla­rı Ansiklopedisi”nde Abdullah Kucur tarafından yazılmış iki sayfa kadar bir özgeçmiş ile Mustafa Kolağası’nın hatıralarından müteşekkil “Deryadan Damlalar” adlı küçük bir risaleye tesa­düf etmemiş olsaydım belki bu satırlar da hiç kaleme alınmıyor olacaktı.

Mustafa Özeren Efendi, 1895 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Hanife Hanım (1874- 1947), babası ise “Hacı Hoca” laka­bıyla bilinen müderris Eyüp Efendi’dir. Müderris Eyüp Efendi, aslen Keskin’in Gavlak köyünden Mehmed Ağa’nın oğludur. Tahsilini kardeşi Ali Efen­di ile birlikte keskin, Kilis ve Şam’da yaptı. Tahsil dönüşü kardeşi Ali Efendi Kilis’te, kendisi de Mucur’da müderris olarak kalmaya karar verdi. Mucur’un yerlilerinden bir ailenin kızı olan Hanife Hanım ile evlenince temelli olarak bu­rada kaldı. Dört çocukları oldu. Mustafa Efendi, bu dört çocuğun ikincisidir.

Mucur’da uzun seneler müderrislik ya­pan Eyüp Efendi halk tarafından çok se­vilen ve sayılan bir zattır. Geleni gideni hiç eksik olmazdı. Yarısı yatılı olmak üzere toplam yüzelli talebesi de bulunan on beş odalı bir medrese ve yanına da bir mescid ile dershane inşa eden Eyüp Efendi devrin din karşıtı uygulamaları­na aldırmaksızın dini tedrisat yapmaya, talebe yetiştirmeye devam etti.

Kırşehir’in eski ismi olan “Gülşehir”i bilmeyenler bu şehri kır bir şehir ola­rak tahayyül edebilirler. Oysaki hakikat böyle değildir. Bu şehir sırlanmış gü­zellerin diyarıdır. Onlara ulaşmak için gözünüzü dört açmanız yetmez adeta iğne ile kuyu kazmanız gerekir. İnci ile mercanı öyle orta yerde, herkesin elini kolunu sallayarak bulabileceği bir yere koymazlar. Onlara ulaşmak için emek ve alın teri sarfetmeniz gerekir.

Bu da, “Ben sevdiğim kullarımı kub­bemin altında saklarım” hikmetinin bir tecellisidir. Bozkırın tezenesinin türkü­lerinin çalındığı bu şehirde adım başı sırlanmış bir gönül ehliyle karşılaşma­nız hiç te şaşılacak bir durum değildir. Alınlarına ışık vurmuş, yürekleri mu­habbet fedailerine vatan olmuş bu irfan dehalarından biri de Mucurlu Mustafa Özeren Efendi’dir.

Kırşehir’in sokaklarında önünüze gelene bu irfan dehasını sora sora ilerleyin tek bir bilene rastlayacağınıza ihtimal ver­mem. Yakın bir dostum sözünü etmemiş olsaydı kim bilir bunca kitapla hemhal olmuş ve Kırşehir’in güzelleriyle gönül mesaisi yapmayı zevk haline getirmiş bu kardeşiniz de fark etmiyor olacaktı. Hakkında kimse bilgi sahibi olmayınca kaynaklara müracaat ettim ancak ne ya­zık ki kaynaklarda da dişe dokunur bir bilgiye ulaşmak kabil olmadı.

“Sahabeden Günümüze Allah Dostla­rı Ansiklopedisi”nde Abdullah Kucur tarafından yazılmış iki sayfa kadar bir özgeçmiş ile Mustafa Kolağası’nın hatıralarından müteşekkil “Deryadan Damlalar” adlı küçük bir risaleye tesa­düf etmemiş olsaydım belki bu satırlar da hiç kaleme alınmıyor olacaktı.

Mustafa Özeren Efendi, 1895 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Hanife Hanım (1874- 1947), babası ise “Hacı Hoca” laka­bıyla bilinen müderris Eyüp Efendi’dir. Müderris Eyüp Efendi, aslen Keskin’in Gavlak köyünden Mehmed Ağa’nın oğludur. Tahsilini kardeşi Ali Efen­di ile birlikte keskin, Kilis ve Şam’da yaptı. Tahsil dönüşü kardeşi Ali Efendi Kilis’te, kendisi de Mucur’da müderris olarak kalmaya karar verdi. Mucur’un yerlilerinden bir ailenin kızı olan Hanife Hanım ile evlenince temelli olarak bu­rada kaldı. Dört çocukları oldu. Mustafa Efendi, bu dört çocuğun ikincisidir.

Mucur’da uzun seneler müderrislik ya­pan Eyüp Efendi halk tarafından çok se­vilen ve sayılan bir zattır. Geleni gideni hiç eksik olmazdı. Yarısı yatılı olmak üzere toplam yüzelli talebesi de bulunan on beş odalı bir medrese ve yanına da bir mescid ile dershane inşa eden Eyüp Efendi devrin din karşıtı uygulamaları­na aldırmaksızın dini tedrisat yapmaya, talebe yetiştirmeye devam etti.