Comm-edu Projesi

Comm-Edu: Eğitim için Topluluk Anlaşmaları

Comm-Edu projesinin genel amacı, yerel düzeyde eğitim toplulukları oluşturmaya dayalı olarak, eğitimsel yoksulluk ve erken okul terkiyle mücadele etmek için aktif ve Avrupa vatandaşlığı konusunda okul ve müfredat dışı eğitim tavsiyelerine kamu-özel sektör ortaklıklarını ve ilgili tarafları dahil ederek yenilikçi bir yaklaşımı teşvik etmektir.

Özel hedefler:

• Eğitim topluluklarının katılımı yoluyla aktif vatandaşlık eğitimi konusunda Avrupa düzeyinde ihtiyaçları ve iyi uygulamaları analiz etmek (küresel bir yaklaşımla),

• Tekrarlanabilir bir modelin oluşturulması için temelleri atarak, yerel düzeyde öğrenen toplulukların gelişimini teşvik etmek,

• Yerel düzeyde öğrenme topluluklarının kurulması için birkaç Avrupa ülkesi için geçerli olan bir şablon hazırlamak;

• Yerel topluluklar arasında projenin temaları hakkında farkındalığı ve öğrencilerin eğitim veren topluluklara dahlini ve katılımını teşvik edin.

Proje sonuçları

• Yerel topluluğa ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için araçlar;

• Kamu, özel, eğitim ve üçüncü sektör kuruluşları arasında, bölgedeki gençlere yönelik eğitim teklifi modeli temelinde uygulama toplulukları oluşturmak için bir “topluluk sözleşmesi” geliştirmek için “Topluluk sözleşmesi” şablonu kullanıma sunmak.

• 4 ortak ülkede yerel düzeyde eğitim topluluklarının oluşturulması;

• Öğrenciler, öğretmenler, okul liderleri, yerel topluluk temsilcileri, ebeveynler ve potansiyel paydaşlar arasında diyalog kurulması;

• Aktif ve Avrupa vatandaşlığı konusunda öğrencilere yönelik eğitim teklifinin iyileştirilmesi;

• Okul eğitimi alanında farklı Avrupa gerçekleri arasında bağlantıların oluşturulması.

Feragatname:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen yaklaşım ve görüşler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmayabilir. Bunlardan ne Avrupa Birliği ne de EACEA sorumlu tutulamaz. Proje n°: 2021-2-IT02-KA210-SCH-000048370

Comm-Edu: Community agreements for Education

The general objective of Comm-Edu is to promote an innovative approach to school and extracurricular educational offerings on the subject of active and European citizenship, in order to combat educational poverty and early school leaving, based on the creation of educational communities at the local level involving public-private partnerships and the most relevant stakeholders.

Specific objectives:

  • Analyze the needs and good practices at the European level on education for active citizenship through the involvement of the educating community (global approach)
  • Promote the development of learning communities at local level, laying the foundations for the creation of a replicable model;
  • Elaborate a template, valid for several European countries, for the establishment of learning communities at the local level;
  • Promote awareness of the project’s themes among local communities and the involvement and participation of students within the educating communities.

Project results

  • Tools to reach and engage the local community;
  • Template “Community agreement”, for the development of a “community contract” between public, private, educational and third sector entities through which to establish communities of practice at the base of the model of educational offer dedicated to young people in the area.
  • Creation of educating communities at the local level in the 4 partner countries;
  • Establishment of dialogue between students, teachers, school leaders; local community representatives, parents and potential stakeholders;
  • Improvement of the educational offer dedicated to students on the theme of active and European citizenship;
  • Creation of links between different European realities in the field of school education.