Faaliyetlerimiz

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde-4

a) Sağlık Alanında;

    Vakfın imkanları elverdiği nispette, yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanındaki gelişmeleri takip ederek; modern tıbbın gerektirdiği her türlü araç ve gereçleri bedelli veya bedelsiz olarak temin edip bunları toplumun yararına sunmak, her türlü sağlık tesisleri inşa etmek, kurmak, ortak olmak, işletmek, toplumu bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve araştırmalar yapmak, bu alanda süreli veya sğresiz yayınlar yapmak, seminer, sempozyum, panel ve bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı bilimsel, eğitim ve araştırma projelerini desteklemek, sağlık dalında araştırma ve ihtisas yapanları desteklemek, sağlık dalında eğitimin her kademesindeki öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs veya nakit yardımlarında bulunmak,

     Toplumun her kesimindeki ihtiyaç sahibi insan ve diğer tüm canlıların sağlık sorunları ile yakından ilgilenmek, ekonomik imkanı olmayanlara yardımda bulunmak,

b) Eğitim alanında;

    Vakfın imkanları elverdiği nispette, her dil ve dalda; kütüphaneler, dershaneler, okuma salonları, kurslar açmak, görsel ve yazılı şekillerde yayınlar yapmak, (Radyo ve televizyon açmak hariç) seminerler, sempozyumlar konferanslar, paneller düzenlemek, ilmin yayılması maksadıyla neşriyat ve ilmi çalışmalar yapan özel ve tüzel kişilere yardımda bulunmak, bu alanda eğitimin her seviyesinde tahsil, master, doktora yapan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek veya nakdi yardımda bulunmak,

c) Ekonomi alanında;

    ….

d) Kültürel alanda;

    ….

e) Uluslararası ilişkiler;