Kuruluş Amacı

VAKIF KURULUŞ SENEDİ…

VAKFIN GAYESİ

MADDE-1: Sağlık, Sosyal, Eğitim, Ekonomik, Kültürel, Dayanışma, yardımlaşma ile Kalkınma alanlarında faaliyet göstermek, bu alanlarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı bilimsel, sağlık, eğitim, ekonomik ve kültürel aaraştırma proje ve faaliyetlerini desteklemek, bu alanlar dahil her alanda ve kademede, eğitim ve olanak sağlamaktır.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE-5: Vakıf, gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasal hükümler uyarınca…