Mütevelli Heyetimiz

Vakfımızın organları şu şekilde tesis edilmiştir.

Mütevelli Heyeti

MADDE-8: Vakıf Mütevelli heyeti; işbu Vakıf senedinin 21. maddesinde adları yazılı bulunan beş (5) adet kurucular ile ayrıca Mütevelli Heyetini oluşturan diğer kişilerin adları bulunmaktadır. Bu şekilde kurucular dahil mütevelli heyeti üyelerinin tamamı ilk kuruluşta yirmi (20) kişiden oluşmaktadır. Bu sayı 20 (yirmi) kişiden aşağı olmaz, Üst limiti, Mütevelli Heyetinin kararı ile belirlenebilir.

        1. Eyüp ÖZEREN (Keçiören/ANKARA)

        2. Abdullah ÇELİK (Çankaya/ANKARA)

        3. Hacı Osman ŞANLI (Çankaya/ANKARA)

        4. Ahmet Serdar ÖZEREN (Yenimahalle/ANKARA)

        5. Osman GÜLEÇ (Çankaya/ANKARA)

        Kırşehir ili Mucur ilçesine kayıtlı kurucular tarafından oluşmuştur

        Mazeretsiz olarak üst üste iki (2) Mütevelli Heyet toplantısına katılmayan veya yıllık olarak belirlenen Mütevelli heyet üyelik aidatını haklı bir sebebe dayanmaksızın yıl içerisinde ödenmeyen üyenin, Mütevelli heyet üyeliği kendiliğinden sona erer.

        Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka nedenlerle boşalması veya artırılması gerektiğinde; boşalan veya arttırılacak üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla yeni üye seçimi yapılır.

        Mütevelli Heyet üyelerinin katkısı ve katkısı olmayanlarla ilgili hususlar, Yönetim Kurulunca hazırlanarak, Mütevelli Heyetçe kabul edilen Yönetmelikle düzenlenir. 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI VE KARAR NİSABI