PAL LAB Projesi

PalLab projesinin amacı, Roman çocuklar ve gençlerle çalışan öğretmenleri, aracıları ve uzmanları kültürlerarası eğitim ve pedagojik teknikler konusunda niteliklerini artırarak desteklemektir. Bu kişilere, ayrıştırılmış ya da ayrıştırılmamış arka plandaki marjinal gruplarla çalışmak için değerli araçlar sağlanacak, öğrencilerin materyalleri anlamalarına, onlarla doğru ve etkili bir şekilde etkileşime girmelerine ve okulu erken terk etme oranının azaltılmasına yardımcı olunacaktır.

PAL LAB eğitmenleri olarak adlandırılan eğitmenler için eğitim planı ve müfredatının oluşturulması , oluşturulan müfredatın uluslararası düzeyde pilot uygulamasının yapılması ve yeterlilik matrisine dayalı eğiticilerin eğitimi Kültürlerarası ve pedagojik eğitim için 50 yürütücü ve uzmana yönelik eğitim planı ve müfredat materyallerinin oluşturulması Öğretmenler ve arabulucular için Pedagoji Araç Kutusunun 100 okul öğretmeni arasında pilot uygulaması PAL LAB platformu ve envanterinin bir parçası olarak eğitim materyallerinin dijitalleştirilmesi

Eğitmenlere ve okul öğretmenlerine yönelik, Roman çocukların okul sürecine entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan, öğretmenler ve aracılar için Pedagoji Araç Kutusu PAL LAB El Kitabının oluşturulması ve pilot uygulaması, 50 yönlendirici ve 100 okul öğretmeninin katılımıyla 40 saat süren 5 modülden oluşmaktadır Uluslararası 100 okul öğretmeni ile oluşturulan eğitim müfredatına dayalı PAL Laboratuvarları PAL LAB platformu, çevrimiçi bir öğretim aracı ile vaka çalışmaları ve iyi uygulamalardan oluşan PAL LAB envanterinden oluşmaktadır

Projemizin internet sitesi için LÜTFEN TIKLAYINIZ!


The aim of the project is to support the teachers, mediators and experts working with Romani children and youth through upskilling of their qualification in intercultural training and pedagogical techniques. They will be provided with valuable tools for working with marginalized groups in segregated or not backgrounds helping the learners to understand the materials, interact correctly and effectively with them and help the reduction of early school leaving.

Creation of training plan and curriculum for trainers, so-called PAL LAB trainers Training of trainers piloting at international level the created curriculums and based on qualification matrix Creation of training plan and curriculum materials for intercultural and pedagogical training of 50 facilitators and experts Piloting of Pedagogy Toolbox for teachers and mediators among 100 school teachers Digitalization of the training materials as part of the PAL LAB platform & inventory.

Pedagogy Toolbox for teachers and mediators oriented to trainers and school teachers and aiming at supporting Roma children integration into the school process Creation and piloting of PAL LAB Manual consisted of 5 modules involving 50 facilitators and 100 school teachers with 40 hours duration PAL Labs based on the training curriculum among 100 school teachers internationally PAL LAB platform consisted of online teaching tool and PAL LAB inventory of case studies and good practices

PLEASE CLICK for our project’s website.